Vilken temperatur anses vara feber

08 januari 2024 Jon Larsson

Högkvalitativ artikel om vilken temperatur som anses vara feber för en online tidning.

Inledning

Feber är något som de flesta människor upplever någon gång i livet. Det är en kroppstemperatur som är högre än den normala, vilket vanligtvis är en indikation på att kroppen kämpar mot en infektion eller sjukdom. Men vilken temperatur anses egentligen vara feber? I den här artikeln kommer vi att ge en grundlig översikt av vad feber är och undersöka olika typer av temperaturmätningar samt jämföra olika definitioner av feber.

En översikt av feber

research

För att förstå vilken temperatur som räknas som feber är det viktigt att förstå grunden för hur kroppstemperaturen regleras. Kroppen har en inbyggd termostat som kallas hypotalamus som hjälper till att reglera kroppstemperaturen. Vid normala förhållanden ligger den genomsnittliga kroppstemperaturen hos en människa på 37C.

Feber uppstår när kroppen reagerar på en infektion genom att höja sin temperatur för att bekämpa invaderande mikroorganismer. Detta är ett naturligt och adaptivt försvarsmekanism. Det är dock viktigt att notera att hälsosamma människor kan ha variationer i sin normala kroppstemperatur, så det kan vara svårt att fastställa en exakt temperatur för feber.

Typer av temperaturmätningar

Det finns flera olika sätt att mäta kroppstemperaturen, varav de vanligaste är:

1. Oralt: Genom att placera en termometer under tungan.
2. Rektalt: Genom att föra in en termometer i ändtarmen.
3. Axillär: Genom att placera en termometer under armen.

4. Öronmätning: Genom att använda en termometer som mäter temperaturen i örat.

5. Panna: Genom att använda en infraröd termometer som mäter temperaturen på pannan.

Det är viktigt att notera att olika mätmetoder kan ge något olika resultat och att felaktig användning av termometrar kan påverka noggrannheten i mätningen.

Kvantitativa mätningar av feber

Enligt den allmänna konsensusen anses en kroppstemperatur på 38C eller högre vara feber. Detta är dock bara en riktlinje och kan variera beroende på en persons ålder, allmänna hälsa och tidpunkt på dagen. Hos spädbarn betraktas en tempetatur på 38C eller högre som feber, medan en tempetatur på 37,8C eller högre kan vara feber hos vuxna. I vissa fall kan sjukdomssymptom uppstå även vid lägre temperaturer.

Skillnader i definitioner av feber

Det är värt att notera att olika medicinska organisationer och kulturer kan ha olika definitioner av feber. Till exempel, enligt National Health Service (NHS) i Storbritannien, är en oral temperatur på 37,8C eller högre feber hos vuxna; medan American Academy of Pediatrics definierar feber hos spädbarn som en rektal temperatur över 100,4F (38C).

Dessa skillnader kan vara förvirrande för allmänheten, särskilt vid användning av olika mätmetoder och referenser för febertemperaturer.

Historiska för- och nackdelar med olika temperaturer för feber

I historien har det funnits olika syn på vilken temperatur som räknas som feber. Under tidigare århundraden ansågs till exempel en kroppstemperatur på 37C vara feber, medan dagens medicinska riktlinjer har justerat denna gräns till högre temperaturer. Detta kan bero på förbättrad kunskap om kroppens försvarsmekanismer och tro på att högre temperaturer hjälper till att bekämpa sjukdomar effektivt.

Nackdelen med att ha höga temperaturer som kriterium för feber är att det kan leda till onödig oro och överdriven användning av medicinering, särskilt hos föräldrar till unga barn. Det är viktigt att förstå att feber i sig inte alltid är farligt och att det kan vara en naturlig del av kroppens immunförsvar.Slutsats

Sammanfattningsvis kan det vara svårt att fastställa exakt vilken temperatur som borde räknas som feber. Det finns ingen absolut gräns, och det beror på flera faktorer som ålder, allmän hälsa och använda mätmetoder. Det är viktigt att komma ihåg att feber själv inte är en sjukdom utan snarare en indikation på att kroppen kämpar mot en infektion eller sjukdom. Om du är osäker på vilken temperatur som anses vara feber, bör du rådgöra med en medicinsk professionell för råd och riktlinjer.

Referenser:

– National Health Service (NHS). (2021). Fever In Adults.

– American Academy of Pediatrics. (2017). Fever Without Fear: Information for Parents.

– MedlinePlus. (2021). Fever.

FAQ

Vad anses vara en normal kroppstemperatur?

En normal kroppstemperatur ligger i genomsnitt på 37C hos människor.

Vilken temperatur anses vara feber hos spädbarn?

En temperatur på 38C eller högre anses vara feber hos spädbarn.

Varför kan det vara skillnader i definitionen av feber?

Olika medicinska organisationer och kulturer kan ha olika definitioner av feber baserat på faktorer som ålder, hälsa och mätmetoder.

Fler nyheter