Schaktfri teknik – framtidens lösning inom ledningsbyggnad

10 januari 2024 Veronica Urena

editorial

I takt med att städer växer och infrastrukturen blir allt mer komplex, ökar behovet av effektiva metoder för att underhålla och bygga ut ledningsnät för vatten, avlopp och andra grundläggande tjänster. Schaktfri teknik, även kallad ”no-dig” teknologi, erbjuder en innovativ lösning som minimerar störningar i den dagliga verksamheten, skyddar miljön och sparar tid samt kostnader. I denna artikel kommer vi att utforska vad schaktfri teknik innebär och dess fördelar.

Vad är schaktfri teknik?

Schaktfri teknik är en samlingsbenämning på metoder för installation, renovering och underhåll av underjordiska ledningar utan att gräva stora öppna schakt. Istället använder sig metoden av styrd borrning, rörinfodring och andra avancerade tekniker för att lägga, reparera eller byta ut ledningar på ett sätt som är mindre invasivt jämfört med traditionella metoder.

Metoder för schaktfri teknik

Ett spektrum av att arbeta schaktfritt finns tillgängliga idag, med olika tekniker som är anpassade för specifika situationer. Några av de mest vanliga metoderna inkluderar:

HDD (Horizontal Direction Drilling): En styrd borrmaskin används för att skapa en pilothål under markytan som sedan utvidgas för att kunna dra igenom nya ledningar.

CIPP (Cured-in-place pipe): En befintlig ledning renoveras genom att föra in en flexibel och hartsimpregnerad liner som sedan härdas på plats, vilket skapar ett nytt rör inuti det gamla.

Pipe Bursting: Gamla rör sprängs inne i marken och nya rör dras in på samma plats, vilket skapar minimal ytpåverkan.

Impact Moling: Ett verktyg drivs fram genom jorden för att skapa en tunnel där nya små ledningar kan dras igenom.

Schaktfritt

Fördelarna med schaktfri teknik

Att välja schaktfri teknik har flera fördelar jämfört med det traditionella sättet att gräva djupa schakt.

Minskad miljöpåverkan

Schaktfria metoder är skonsammare mot miljön eftersom de undviker storskalig grävning, vilket i sin tur minimerar störningar i den naturliga markstrukturen och ekosystemet. Dessutom krävs det mindre transport och hantering av jordmassor, vilket leder till minskade utsläpp av koldioxid.

Effektivitet och ekonomi

Projekt kommer ofta att kunna färdigställas snabbare med schaktfri teknik vilket minskar arbetskostnader. Såväl trafikområden som naturlandskap kan förbli i stort sett orörda, vilket undviker kostsamma återställningsarbeten och minimerar störningar i samhället. Tidsbesparingarna och den reducerade påverkan på omgivningen gör att schaktfri teknik ofta blir ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

Säkerhet och tillgänglighet

Med schaktfria metoder minskas riskerna för arbetsskador relaterade till djupa schakt och grävarbeten. Arbetet kan utföras i trafikerade stadsmiljöer eller svåråtkomliga områden utan att det krävs omfattande avstängningar eller grävarbeten.

Längre livslängd och underhåll

De nya ledningarna eller rören som installeras med schaktfria metoder är ofta av högre kvalitet och mer hållbara än dem som läggs med traditionella metoder. De är designade för att motstå korrosion och har en förväntad längre livslängd, vilket innebär att underhållskostnader över tid kan minska avsevärt.

Fler nyheter